Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Badania operacyjne i eksploatacyjne
Efekt kształcenia:
Potrafi rozwiązać proste zadanie optymalizacyjne metodami graficznymi i komputerowymi oraz przeprowadzić analize uzyskanych wyników
Powiązania z KEU:
 • IMM1A_U02
  potrafi posługiwać się aparatem matematycznym do opisu zagadnień technicznych i procesów technologicznych
 • IMM1A_U11
  potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
 • IMM1A_U23
  potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi rozwiązania prostego zadania inżynierskiego, typowego dla inżynierii mechanicznej i inżynierii materiałowej oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
 • IMM1A_U25
  potrafi stosować praktycznie metody i narzędzia projektowania konstrukcyjnego, technologicznego i materiałowego produktów, układów mechanicznych i systemów wytwórczych