Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Projektowanie, wytwarzanie i dobór lin stalowych
Efekt kształcenia:
potrafi odpowiednio okreslić priorytety służące realizacji określonego projektu
Powiązania z KEU:
 • MBM1A_K01
  rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
 • MBM1A_K07
  rozumie zasady bezstronności i przestrzegania elementarnych zasad poufności
 • MBM2A_K02
  ma potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
 • MBM2A_K03
  potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu