Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Napędy maszyn
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiazujące przy pracy z napędami maszyn.
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_W15
    zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową