Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Transport pionowy, urządzenia szybowe i przyszybowe
Efekt kształcenia:
Ma podstawową wiedzę w zakresie istotnych parametrów technicznych Górniczych Wyciągów Szybowych (GWS) i zasad ich stosowania
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W17
    posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn, urządzeń mechanicznych, procesów technologicznych i systemów wytwórczych