Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Transport pionowy, urządzenia szybowe i przyszybowe
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie budowę i zasadę działania elementów i podzespołów GWS
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W16
    ma wiedzę z zakresu ergonomii, niezawodności i eksploatacji urządzeń mechanicznych
  • MBM2A_W07
    ma wiedzę z kształtowania elementów maszyn na podstawie kryteriów wytrzymałościowych.