Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Transport pionowy, urządzenia szybowe i przyszybowe
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe wymagania dotyczące projektowania i eksploatacji elementów GWS
Powiązania z KEU:
  • MBM1A_W12
    ma szczegółową wiedzę związaną z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją podstawowych rodzajów maszyn i urządzeń energetycznych, technologicznych i transportowych
  • MBM2A_W17
    posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn, urządzeń mechanicznych, procesów technologicznych i systemów wytwórczych
  • MBM2A_W09
    ma wiedzę na temat współczesnych materiałów inżynierskich, kształtowanie ich struktury i własności, zasad doboru materiałów inżynierskich i ich zastosowanie jako elementów maszyn i narządzi