Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Transport pionowy, urządzenia szybowe i przyszybowe
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie budowę i zasadę działania urządzeń przyszybowych
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W17
    posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn, urządzeń mechanicznych, procesów technologicznych i systemów wytwórczych
  • MBM2A_W07
    ma wiedzę z kształtowania elementów maszyn na podstawie kryteriów wytrzymałościowych.