Dane EU modułowego:
Kod:
M_W005
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Transport pionowy, urządzenia szybowe i przyszybowe
Efekt kształcenia:
Zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z eksploatacją GWS i urządzeń przyszybowych
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W16
    ma wiedzę z zakresu ergonomii, niezawodności i eksploatacji urządzeń mechanicznych