Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Transport pionowy, urządzenia szybowe i przyszybowe
Efekt kształcenia:
Potrafi dobrać rodzaj urządzenia wyciągowego do zadanych parametrów pracy
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_U06
    ma umiejętności i rozumie: społeczne, ekonomiczne, prawne i inne pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej oraz potrafi je uwzględniać w praktyce inżynierskiej
  • MBM2A_U16
    potrafi dokonać krytycznej analizy funkcjonowania i ocenić urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi itp.