Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Transport pionowy, urządzenia szybowe i przyszybowe
Efekt kształcenia:
Potrafi wykonać podstawowe obliczenia techniczne elementów GWS
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_U05
    umie wykorzystać podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich związanych ze studiowaną dyscypliną