Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Transport pionowy, urządzenia szybowe i przyszybowe
Efekt kształcenia:
Potrafi przeanalizować potencjalne zagrożenia wynikające z niewłaściwej pracy elementów GWS i zaproponować środki bezpieczeństwa
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_U16
    potrafi dokonać krytycznej analizy funkcjonowania i ocenić urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi itp.