Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Transport pionowy, urządzenia szybowe i przyszybowe
Efekt kształcenia:
Ma świadomość odpowiedzialności za pracę włąsną oraz podejmowane decyzje
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_K05
    podejmuje starania, aby przekazywać informacje o roli techniki i zagrożeniach z niej wynikających i opinie w sposób zrozumiały, korzystając ze środków masowego przekazu