Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Twórczość w technice
Efekt kształcenia:
Potrafi stosować podstawową wiedzę dotyczącą transferu technologii w praktyce inżynierskiej
Powiązania z KEU:
  • AIR1A_U04
    Potrafi stosować prawo w technice w tym stosować normy, ustawy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochronę własności intelektualnej, zarządzania ludźmi i prowadzenia przedsiębiorstwa.