Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Akustyka architektoniczna
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę dotyczącą pomiarów podstawowych parametrów akustycznych pomieszczeń
Powiązania z KEU:
  • IAK1A_W05
    ma wiedzę na temat zasad przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych i sposobów ich wyznaczania
  • IAK1A_W08
    ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody i techniki pomiaru i estymacji podstawowych wielkości elektrycznych, akustycznych i mechanicznych
  • IAK1A_W12
    zna prawa i zasady rządzące propagacją dźwięku w przestrzeni zamkniętej oraz zna zasady kształtowania parametrów akustycznych wnętrz