Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Akustyka architektoniczna
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę dotyczącą pomiaru współczynnika pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej
Powiązania z KEU:
  • IAK1A_W05
    ma wiedzę na temat zasad przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych i sposobów ich wyznaczania
  • IAK1A_W08
    ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody i techniki pomiaru i estymacji podstawowych wielkości elektrycznych, akustycznych i mechanicznych
  • IAK1A_W19
    zna elementy toru elektroakustycznego, rodzaje występujących w nim urządzeń i ich przeznaczenie, charakteryzujące je parametry i sposoby ich pomiaru