Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Akustyka architektoniczna
Efekt kształcenia:
Umie wymienić właściwości opisujące materiały wykorzystywane w adaptacjach akustycznych pomieszczeń.
Powiązania z KEU:
  • IAK1A_W12
    zna prawa i zasady rządzące propagacją dźwięku w przestrzeni zamkniętej oraz zna zasady kształtowania parametrów akustycznych wnętrz