Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Akustyka architektoniczna
Efekt kształcenia:
Umie opracować dane z pomiarów akustycznych w oparciu i odniesieniu do odpowiednich norm i aktów prawnych.
Powiązania z KEU:
 • IAK1A_U01
  umie posługiwać się regułami ścisłego, logicznego myślenia w analizie procesów fizycznych i technicznych
 • IAK1A_U15
  potrafi — przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu akustyki — dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, w tym społeczne, środowiskowe i prawne
 • IAK1A_U16
  potrafi posługiwać się aktami prawnymi (np. normami) dotyczącymi ochrony przed hałasem i drganiami oraz uzasadniać konieczność ich przestrzegania
 • IAK1A_U17
  umie przeprowadzić pomiary akustyczne i wibracyjne przy pomocy odpowiednich urządzeń i właściwych technik pomiaru oraz prawidłowo udokumentować ich wyniki