Dane EU modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Akustyka architektoniczna
Efekt kształcenia:
Umie przeprowadzić analizę akustyczną pomieszczenia pod kątem konieczności zastosowania adaptacji akustycznej oraz określić jej zakres.
Powiązania z KEU:
  • IAK1A_U19
    potrafi przeprowadzić analizę i ocenę szkodliwości oddziaływania hałasu i drgań na człowieka i jego środowisko a także dobrać rozwiązania ograniczające to oddziaływanie
  • IAK1A_U20
    potrafi przeprowadzić analizę akustyczną pomieszczenia, ocenić konieczność zastosowania adaptacji akustycznej wnętrza, jak również ją zaprojektować zgodnie z zaleceniami literaturowymi