Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Badania operacyjne i eksploatacyjne
Efekt kształcenia:
Student potrafi sformułować prosty problem inżynierski, dobrać metodę rozwiązania go z zakresu eksploatacji maszyn.
Powiązania z KEU:
 • IMM1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać selekcji i interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie
 • IMM1A_U03
  potrafi wykorzystywać metody statystyki matematycznej do planowania eksperymentów i działań inżynierskich oraz opracowywania różnych wyników badań
 • IMM1A_U09
  potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej w inżynierii mechanicznej i inżynierii materiałowej
 • IMM1A_U11
  potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
 • IMM1A_U17
  potrafi dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne zadań inżynierskich
 • IMM1A_U22
  potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich, typowych dla inżynierii mechanicznej i inżynierii materiałowej