Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Urządzenia linowe w wiertnictwie, górnictwie odkrywkowym i transporcie bliskim
Efekt kształcenia:
zna i rozumie układy olinowania maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego, charakterystyki pracy i mechanizmy zuzywania się lin
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W17
    posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn, urządzeń mechanicznych, procesów technologicznych i systemów wytwórczych