Dane EU modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Badania operacyjne i eksploatacyjne
Efekt kształcenia:
Student potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie identyfikacji procesów i systemów eksploatacji oraz zastosować podejście systemowe w zapewnianiu niezawodności i bezpieczeństwa maszyn i urządzeń technicznych.
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_U24
    potrafi praktycznie stosować wiedzę w zakresie procesów i technologii wytwarzania i technologii procesów materiałowych w celu wytwarzania materiałów i produktów oraz wiedzę w zakresie procesów i systemów eksploatacji, niezawodności i bezpieczeństwa
  • IMM1A_U26
    potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla inżynierii mechanicznej i inżynierii materiałowej, używając właściwych metod, technik i narzędzi