Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Badania operacyjne i eksploatacyjne
Efekt kształcenia:
Student dostrzega potrzebę ciągłego uczenia się i świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania związane z pracą w grupie.
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_K01
    rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych
  • IMM1A_K04
    ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową