Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Urządzenia linowe w wiertnictwie, górnictwie odkrywkowym i transporcie bliskim
Efekt kształcenia:
zna układy wielokrążkowe stosowane w wiertnictwie, maszynach budowlanych, żurawiach, rozumie kinematykę i dynamikę tych układów
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W17
    posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn, urządzeń mechanicznych, procesów technologicznych i systemów wytwórczych