Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Współczesne materiały inżynierskie
Efekt kształcenia:
Zna nowoczesne materiały konstrukcyjne takie jak stopy specjalne, nadstopy, materiały z pamięcią kształtu oraz ich właściwości i techniki ich wytwarzania. Zna nowoczesne materiały ceramiczne, polimerowe i kompozytowe.
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W08
    zna zagadnienia sprężystości, plastyczności i wytrzymałości zmęczeniowej
  • MBM2A_W09
    ma wiedzę na temat współczesnych materiałów inżynierskich, kształtowanie ich struktury i własności, zasad doboru materiałów inżynierskich i ich zastosowanie jako elementów maszyn i narządzi