Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Współczesne materiały inżynierskie
Efekt kształcenia:
Zna zasady komputerowego wspomagania doboru materiałów CAMS (Computer Aided Materials Selection) i podstawy projektowania materiałowego ze wspomaganiem komputerowym (CAMD – Computer Aided Materials Design).
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W08
    zna zagadnienia sprężystości, plastyczności i wytrzymałości zmęczeniowej
  • MBM2A_W09
    ma wiedzę na temat współczesnych materiałów inżynierskich, kształtowanie ich struktury i własności, zasad doboru materiałów inżynierskich i ich zastosowanie jako elementów maszyn i narządzi