Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Współczesne materiały inżynierskie
Efekt kształcenia:
Umie zaproponować nowoczesny materiał do konkretnego zastosowania oraz w miejscach gdzie powszechnie stosowane materiały nie mogą spełniać stawianych przed nimi wymagań.
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_U05
    umie wykorzystać podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich związanych ze studiowaną dyscypliną
  • MBM2A_U12
    potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi
  • MBM2A_U14
    potrafi oceniać przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w studiowanej dyscyplinie inżynierskiej