Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Urządzenia linowe w wiertnictwie, górnictwie odkrywkowym i transporcie bliskim
Efekt kształcenia:
potrafi zaprojektować układy olinowań maszyn podstawowych górnictwa odkrywkowego
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_U19
    potrafi zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanej dyscypliny inżynierskiej, używając właściwych metod, technik i narzędzi