Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Urządzenia linowe w wiertnictwie, górnictwie odkrywkowym i transporcie bliskim
Efekt kształcenia:
potrafi zaprojektować technologię procesu wiercenia z uwagi na głębokość wiercenia
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_U21
    potrafi rozwiązywać złożone zadania inżynierskie charakterystyczne dla studiowanej dyscypliny inżynierskiej, w tym zadania nietypowe