Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Dźwigi osobowe i towarowe
Efekt kształcenia:
Ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_K02
    ma potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych