Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Badanie magnetyczne lin stalowych
Efekt kształcenia:
Potrafi dokonywać pomiaru podstawowych wielkości fizycznych, dokonywać analizy zjawisk fizycznych i interpretować zagadnienia techniczne w oparciu o prawa fizyki
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_U10
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski