Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Techniki wytwarzania
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę z zakresu technologii wytwarzania aluminium i miedzi
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_W07
    ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania przemysłowego jako dyscypliny inżynierskiej powiązanej z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową
  • IMM1A_W12
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze inżynierii mechanicznej i inżynierii materiałowej