Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Techniki wytwarzania
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę w zakresie techniologii przetwarzania tworzyw sztucznych
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_W13
    ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze nowych materiałów, nowych metod projektowania, technologii wykonania oraz aplikacji informatycznych