Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Techniki wytwarzania
Efekt kształcenia:
Umie opracować bilanse przepływu materiałów dla wybranych ciągów technologicznych
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_U22
    potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich, typowych dla inżynierii mechanicznej i inżynierii materiałowej
  • IMM1A_U24
    potrafi praktycznie stosować wiedzę w zakresie procesów i technologii wytwarzania i technologii procesów materiałowych w celu wytwarzania materiałów i produktów oraz wiedzę w zakresie procesów i systemów eksploatacji, niezawodności i bezpieczeństwa