Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Techniki wytwarzania
Efekt kształcenia:
Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie maszyn i urządzeń wykorzystywanych w technologiach wytwarzania wybranych materiałów
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_K01
    rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych