Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Wady odlewów, przyczyny i naprawa
Efekt kształcenia:
Rozumie potrzebe poszerzania swojej wiedzy w obszrze poznawania zjask towarzyszących procesom wywórczym przez odlewania, rozumienia ich wzajemnych powiązań
Powiązania z KEU:
  • IPO2A_K01
    Jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę podnoszenia własnych kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Jest gotów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych oraz krytycznej ich analizy.
  • IPO2A_K02
    Prawidłowo identyfikuje problemy inżynierskie oraz potrafi określać i nadać priorytety działań zawodowych w celu rozwiązania zadania inżynierskiego.