Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Technologie i urządzenia przetwórstwa tworzyw sztucznych
Efekt kształcenia:
ma wiedzę o trendach rozwojowych w zakresie urządzeń i technologii przeróbki tworzyw sztucznych i kompozytów
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W09
    ma wiedzę na temat współczesnych materiałów inżynierskich, kształtowanie ich struktury i własności, zasad doboru materiałów inżynierskich i ich zastosowanie jako elementów maszyn i narządzi