Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Technologie i urządzenia przetwórstwa tworzyw sztucznych
Efekt kształcenia:
potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych decyzji inżynierskich
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_U12
    potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi