Dane EU modułowego:
Kod:
M_K003
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Technologie i urządzenia przetwórstwa tworzyw sztucznych
Efekt kształcenia:
potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_K02
    ma potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych