Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Teoria mechanizmów i maszyn
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę w zakresie podstaw teoretycznych i metod analizy statycznej i kinetostatycznej mechanizmów płaskich (dźwigniowych, krzywkowych, przekładni kołowych i innych).
Powiązania z KEU:
  • AIR1A_W05
    Ma wiedzę w zakresie mechaniki oraz teorii mechanizmów i maszyn w tym konstrukcji robotów, konieczną do: - rozumienia budowy i zasady działania, - projektowania złożonych układów mechanicznych, - budowy i analizy modeli statycznych, - budowy i analizy modeli kinematyki i dynamiki obiektów, - budowy i rodzajów przekładni mechanicznych. Ma wiedzę w zakresie mechaniki płynów oraz termodynamiki niezbędną do: - rozumienia zasady działania układów termodynamicznych, - rozumienia procesów technologicznych , modelowania.