Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Automatyzacja procesów produkcyjnych
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętność projektowania elementów zautomatyzowanych systemów produkcyjnych.
Powiązania z KEU:
  • AIR1A_U09
    Potrafi sformułować algorytm i napisać program oraz zaimplementować na wybrany układ cyfrowy. Potrafi wykorzystać komputerowe narzędzia wspomagania projektowania układów automatyki.
  • AIR1A_U12
    Potrafi zaprojektować układ sterowania wraz z doborem właściwych czujników, przetworników, układów wykonawczych, układów mocy, układów przetwarzających i zabezpieczających z uwzględnieniem ich własności statycznych i dynamicznych. Potrafi zaprojektować i zweryfikować działanie układu sterowania.