Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Podstawy konstrukcji maszyn
Efekt kształcenia:
Potrafi zastosować modelowanie matematyczne w konstruowaniu elementów układów mechanicznych podlegających automatyzacji
Powiązania z KEU:
  • AIR1A_U06
    Potrafi zaprojektować urządzenia mechaniczne i maszyny w tym automaty i roboty. Potrafi dobrać elementy układu napędowego (przekładnie, sprzęgła itp. ). Potrafi zrozumieć zasadę działania układów mechanicznych oraz procesów termodynamicznych występujących w procesach przemysłowych. Potrafi budować modele procesów i obiektów mechanicznych istniejących lub nowoprojektowanych obiektów.