Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Seminarium dyplomowe
Efekt kształcenia:
Student zna wygania stawiane przed pracą dyplomową i szczegółowy zakres jej realizacji
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W05
    posiada wiedzę z zakresu formułowanie równań modelowych i zna metody ich rozwiązywania, identyfikacji i weryfikacji parametrów układu
  • MBM2A_W08
    zna zagadnienia sprężystości, plastyczności i wytrzymałości zmęczeniowej
  • MBM2A_W07
    ma wiedzę z kształtowania elementów maszyn na podstawie kryteriów wytrzymałościowych.