Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Komputerowe wspomaganie badań i projektowania
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętność projektowania bryłowego oraz analizy MES wykonanych modeli dla dobranych materiałów
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W17
    posiada specjalistyczną wiedzę dotyczącą zagadnień projektowania, wytwarzania i eksploatacji wybranych maszyn, urządzeń mechanicznych, procesów technologicznych i systemów wytwórczych
  • MBM2A_U03
    ma umiejętność modelowania i obliczania złożonych układów mechanicznych z wykorzystaniem metod numerycznych
  • MBM2A_U09
    ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych