Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Chemia fizyczna
Efekt kształcenia:
Potrafi wykonywać obliczenia chemiczne, stosować w praktyce podstawowe prawa chemiczne, umie zaplanować i wykonać eksperyment chemiczny oraz zinterpretować jego wyniki.
Powiązania z KEU:
  • IMT1A_U05
    Potrafi zaprojektować technologię wytwarzania materiałów i opisać przebieg zjawisk fizykochemicznych zachodzących w procesach technologicznych.