Dane EU modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Chemia fizyczna
Efekt kształcenia:
Potrafi wskazać najbardziej prawdopodobne drogi zachodzenia reakcji między substancjami oraz ich produkty.
Powiązania z KEU:
  • IMT1A_U04
    Posiada umiejętność doboru surowców i procesów technologicznych do wytwarzania, przetwórstwa oraz badania materiałów inżynierskich.