Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy konstrukcji maszyn
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe modele obliczeniowe elementów maszyn
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_W08
    ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową w zakresie obliczeń mechanicznych i wytrzymałościowych oraz projektowania konstrukcyjnego maszyn i urządzeń