Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Eksploatacja urządzeń transportu linowego
Efekt kształcenia:
Ma umiejętności praktycznej oceny stanu lin stalowych
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_U12
    potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi
  • MBM2A_U13
    potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
  • MBM2A_U15
    ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą