Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe regulacje prawne związane z eksploatacją maszyn i urządzeń transportu linowego
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_W15
    posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i jakości w procesach wytwórczych, analiza ryzyka oraz zna i rozumie zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego, patentów
  • MBM2A_W16
    ma wiedzę z zakresu ergonomii, niezawodności i eksploatacji urządzeń mechanicznych