Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętność wykonania odpowiednich badań w celu określenia stanu technicznego lin stalowych
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_U11
    potrafi analizować, interpretować, przetwarzać i dokumentować różnorodne dane, w tym zna elementarne zasady analizy sygnałów