Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Bezpieczeństwo urządzeń transportu linowego
Efekt kształcenia:
Potrafi stawiać zadania dla zespołu i kierować nim
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_K05
    podejmuje starania, aby przekazywać informacje o roli techniki i zagrożeniach z niej wynikających i opinie w sposób zrozumiały, korzystając ze środków masowego przekazu
  • MBM2A_K06
    ma opanowane umiejętności współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania jednostkami przemysłowymi i naukowo-badawczymi.